agrobiznes

2021-05-18 16:45:38 Wout Spanjers

Właściwe urządzenie miejsca zapewnienia higieny osobistej w intensywnej hodowli zwierząt

Aby zapewnić prawidłowe i możliwie jak najłatwiejsze korzystanie ze śluzy higienicznej, ważne jest zwrócenie uwagi na właściwe urządzenie miejsca jej umieszczenia. Im przyjemniej i wydajniej działa...
Dowiedz się więcej
2021-02-08 13:50:14 Wout Spanjers

Dobra higiena osobista to kwestia nastawienia

Każdy szanujący się hodowca zwierząt wie, jak ważna jest higiena i że w decydujący sposób przyczynia się ona do sukcesu w prowadzeniu gospodarstwa. Dlatego w każdym gospodarstwie sporządza się...
Dowiedz się więcej
2021-02-08 13:49:43 Wout Spanjers

Higiena osobista w intensywnej hodowli zwierząt: mycie i dezynfekcja rąk.

Ograniczenie ryzyka wniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych do Twoich budynków inwentarskich można doskonale uzyskać poprzez dobrą higienę osobistą. Odpowiednie urządzenia do mycia, suszenia i...
Dowiedz się więcej
2021-02-04 14:29:27 Wout Spanjers

Ograniczenie ryzyka wniesienia choroby za pomocą mycia i dezynfekcji obuwia roboczego

Człowiek jest istotnym źródłem wnoszenia choroby na teren intensywnej hodowli zwierząt. Drobnoustroje chorobotwórcze mogą dostać się do budynków inwentarskich i zakazić zwierzęta między innymi za...
Dowiedz się więcej
2021-02-04 14:19:33 Wout Spanjers

Redukcja antybiotyków w hodowli świń dzięki lepszej higienie

W hodowli trzody chlewnej – podobnie jak i w innych sektorach intensywnej hodowli zwierząt – poczyniono od 2007 roku znaczące kroki w ograniczaniu stosowania antybiotyków. Ten spadek może być...
Dowiedz się więcej
2021-02-04 13:43:31 Wout Spanjers

Najważniejsze środki higieny dla sektora chowu i hodowli zwierząt

W ostatnich latach rola środków higieny w sektorze hodowli zwierzęcej wzrosła ogromnie. Od czasu wybuchów różnych epidemii w ubiegłych dziesięcioleciach dobra higiena jest całkowicie niezbędna dla...
Dowiedz się więcej
2021-02-04 13:29:36 Wout Spanjers

Środki zaradcze przeciw afrykańskiemu pomorowi świń

Afrykański pomór świń (ASF) wydaje się na tę chwilę (lato 2020 r.) być już poza szczytem zakażeń, lecz wirus ten ciągle jeszcze stanowi istotne zagrożenie w hodowli świń. Aby ASF – ale też inne...
Dowiedz się więcej
2021-02-04 13:25:05 Wout Spanjers

Środki higieny dla zmniejszenia ryzyka ptasiej grypy

Ptasia grypa pozostaje stałym zagrożeniem dla sektora chowu i hodowli zwierząt w Holandii. Wirus ten może się rozprzestrzeniać poprzez bezpośredni kontakt między ptakami, za pośrednictwem zakażonego...
Dowiedz się więcej
2021-02-04 13:20:39 Wout Spanjers

W jaki sposób zapewnię ścisły rozdział między brudnym a czystym pomieszczeniem w śluzie higienicznej mojego gospodarstwa?

Aby ograniczyć ryzyko wprowadzenia drobnoustrojów chorobotwórczych do Twoich budynków inwentarskich, musisz koniecznie stworzyć ścisły rozdział między częścią brudną a czystą w Twojej śluzie...
Dowiedz się więcej
2021-02-04 13:14:43 Wout Spanjers

Tych urządzeń potrzebujesz do śluzy higienicznej w intensywnej hodowli zwierząt

To oczywiste, że rola dobrej higieny osobistej w hodowli trzody chlewnej jest nie do przecenienia. Przyczynia się w istotnym stopniu do zmniejszenia ryzyka wniesienia chorób. Dlatego jasno określony...
Dowiedz się więcej
2021-02-04 12:12:21 Wout Spanjers

Właściwy protokół higieny osobistej niezbędny w hodowli świń

To oczywiste, że rola dobrej higieny osobistej w hodowli trzody chlewnej jest nie do przecenienia. Przyczynia się w istotnym stopniu do zmniejszenia ryzyka wniesienia chorób. Dlatego jasno określony...
Dowiedz się więcej
1 2

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI SPECJALISTAMI

Nasi specjaliści są gotowi zapewnić Państwu indywidualne porady, które pozwolą na dokonanie właściwych wyborów w dziedzinie higieny.

Experts Elpress